Wikipedia:Administruesit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga WP:ADMIN)
Jump to navigation Jump to search
Administrata
Shkurtimi: WP:A

Administruesit, Administratorët ose Sysop (operatorë të sistemit) në Wikipedia janë anëtarë që kanë disa privilegje më shumë se përdoruesit e zakonshëm, si:

 • mbrojtja dhe lirimi i faqeve për redaktim
 • redaktimi i faqeve të mbrojtura
 • grisja e faqeve
 • bllokimi i përdoruesve dhe adresave IP.
Shtroni ankesat që keni / Ankesa ndaj administratorëve

Edhe pse një administrues ka këto privilegje, kjo nuk do të thotë se ai mund t'i shfrytëzojë ato si ti teket atij! Kjo do të thotë se Administruesit nuk kanë më shumë fuqi se redaktorët e tjerë, por thjesht kanë fituar besimin e komunitetit dhe duhet të veprojnë sipas rregullave të caktuara nga i gjithë komuniteti. Gjithashtu kjo është një guidë me linke se si duhet të veprojë një administrator. Nëse ka nevojë dhe dëshirë, administrues të tjerë mund të zgjidhen këtu, duke vënë kandidaturën vetë, ose, më mirë, duke i sponsorizuar dikush tjetër. Gjatë kandidimit kandidati mund të marri pyetje nga përdorues, të cilave duhet t'i përgjigjet. Këto përgjigje, ashtu si dhe puna e mëparshme e kandidatit, ndihmojnë në cilësinë e votave të përdoruesve.

Kushtet themelore

Administrator i Përkohshëm apo Burokrat

Kushtet themelore për t'u bërë administrues i përkohshëm (1 vit limit), ose burokrat (për t'u bërë burokrat duhet të jesh fillimisht administrator i përhershëm, shih poshtë), kanë të bëjnë me sa kohë dhe sa kontribute një redaktor ka dhënë në wikipedian shqiptare. Redaktori duhet të jetë i besueshëm dhe kjo gjë arrihet vetëm duke edituar artikujt në mënyrë konstruktive dhe duke qenë në kontakt me redaktorët e tjerë. Gjithashtu duhet të ketë qenë anëtar prej 3 muajsh (nga redaktimi i parë), të ketë së paku 1000 kontribute, dhe të mbështetet nga të paktën 5 redaktorë të rregullt (domethënë redaktorë që kanë qenë anëtarë për të paktën 3 muaj dhe me mbi 50 redaktime) gjithashtu me 75% të votave PËR. Votimi për veten nuk vlen si votë. Gjithashtu kandidati duhet të pranojë kandidaturën. Votimet zgjasin së paku 15 ditë nga fillimi i kandidimit dhe së shumti 30 ditë. Nëse nuk ka së paku 5 vota PËR mbas 30 ditëve votimi, dhe përqindja e votimit është mbi 75%, atëherë votimi vazhdon mbi 30 ditë, përderisa të ketë të paktën 5 vota PËR, dhe shihet nëse përqindja është akoma mbi 75%.

Administrator i Përhershëm

Mbas 1 viti aktivitet, administratorit të përkohshëm ose i zgjatet afati në "administrator të përhershëm", me një vendim mes administratorëve dhe burokratëve aktualë, ose, nëse ky vendim nuk vjen brenda 30 ditëve nga skandenca e veglave të administratorit të përkohshëm, supozohet që konsensusi mes tyre nuk është arritur dot, dhe bëhet një votim tjetër për të zgjatur statusin në Administrator të Përhershëm, ku rregullat e votimit janë të njëjta me ato të përmendura më sipër te pjesa "Administrator i Përkohshëm apo Burokrat".

Kushte të mëtejshme

Votimi mbështetet si në kushtet themelore, ashtu si dhe në kushte të mëtejshme. Kushtet e mëtejshme përfshijnë cilësinë e përgjigjeve që kandidati do i japi pyetjeve që përdorues mund të bëjnë gjatë procesit të kandidimit. Votat mund të mbështeten te saktësia e përgjigjeve ndaj pyetjeve dhe përputhja e përgjigjjeve me politikat e wikipedias. Mospërgjigjja ndaj pyetjeve mund të konsiderohet si diçka negative për kandidatin. Mënyra e përgjigjes ndaj pyetjeve mund të influencojë pozitivisht apo negativisht për votën që përdoruesit do japin për kandidatin për administrator.

Heqja e privilegjeve

Po të njëjtat kushte votimi (kushtet për t'u bërë administrues i përkohshëm) vlejnë edhe për heqjen e privilegjeve të një administruesi (të përhershëm apo të përkohshëm) apo të një burokrati, pra për desysop-im.

Kandidaturat

Për kandidaturat, procesi i të cilave ka përfunduar shikoni: Kandidaturat e shkuara
Për paraqitjen e kërkesës për kandidat për adiministrues ose burokrat shtoni kandidaturën tuaj në ndarjen e duhur dhe në formatin e mëposhtëm:

=== [[Përdoruesi:Emri|Emri]] ===
{{User|Emri}}
*Arsyeja për paraqitjen e kërkesës për kandidat. ~~~~

====Votimi====
*{{PËR|Arsyeja. –~~~~}} 
*{{ASNJANËS|Arsyeja. –~~~~}}
*{{KUNDËR|Arsyeja. –~~~~}}

====Diskutimi====

Kandidatura për administrues

Për paraqitjen e kërkesës për kandidat për adiministrues:

Kandidatura vetiake

Për paraqitjen e kërkesës për veten:

Kandidatura të sponzorizuara

Për paraqitjen e kërkesës për dikë tjetër:

Kandidatura për burokrat

Të nderuar redaktorë, në votimet për burokrat komentet duhet të paraqiten menjëherë pas votës së dhënë dhe nuk është i lejuar replikimi i votës dhe komentit të një votuesi nga një redaktor ose votues tjetër.
Për paraqitjen e kërkesës për kandidat për burokrat:

Kandidatura vetiake

Për paraqitjen e kërkesës për veten:

Kandidatura të sponsorizuara

Për paraqitjen e kërkesës për dikë tjetër:

Heqje privilegjesh

Këtu paraqitni kërkesën për heqjen e privilegjeve të një përdoruesi:

Lista e administruesve

Administruesit e tanishëm

Administruesit aktivë

Lista e administruesve, sipas kronologjisë së marrjes së statusit administrator, që kanë së paku një redaktim në 3 muajt e fundit:

 1. Puntori (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 4 shtator 2006)
 2. Planeti (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 26 nëntor 2008)
 3. Liridon (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 25 qershor 2009)
 4. Tëfcí (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 1 korrik 2011)
 5. AT44 (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 6 mars 2015)
 6. Olsi (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 4 shtator 2015)
 7. 1l2l3k (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 31 tetor 2017)

Administruesit joaktivë

Lista e administruesve, sipas rënditjes alfabetike, që nuk kanë së paku një redaktim në 3 muajt e fundit:

 1. Armend (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 14 tetor 2009, ndryshimi i fundit më 28 qershor 2017)
 2. Euriditi (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 10 mars 2012, ndryshimi i fundit më 14 mars 2018)

Administruesit e mëparshëm

 1. Uni (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (Votimi i heqjes së privilegjeve)
 2. Aeternus (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (Dorëheqja)
 3. Eagleal (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (Për shkak se ka qenë jo-aktiv në 2 vitet e fundit, rregull i ri në të gjitha wikit e Wikimedias.)
 4. Mig (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 5. Bet_0 (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 6. Dori (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 7. Dan (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 8. Ko.S.ystem.OV@ (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 9. Joni (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 10. Cradel (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 11. Sadsadas (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 12. Mr._Pseudo (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (Votimi i heqjes së privilegjeve)
 13. Mikullovci11 (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje)
 14. Visi90 (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosje) (mori privilegjin më 10 nëntor 2014, iu hoqën privilegjet në 2018 nga një steward global për shkak se ka qenë jo-aktiv në 2 vitet e fundit)


Lista e burokratëve

Burokratët e tanishëm

Burokratët aktivë

Lista e burokratëve, sipas kronologjisë së marrjes së statusit burokrat, që kanë së paku një redaktim në 3 muajt e fundit:

 1. Puntori (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosjeprivilegjeriemrime) (mori privilegjin më 1 qershor 2008)
 2. Liridon (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosjeprivilegjeriemrime) (mori privilegjin më 4 nëntor 2015)

Burokratët joaktivë

Lista e burokratëve, sipas rënditjes alfabetike, që nuk kanë së paku një redaktim në 3 muajt e fundit:

 1. Euriditi (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosjeprivilegjeriemrime) (mori privilegjin më 27 tetor 2013, ndryshimi i fundit më 14 mars 2018)

Burokratët e mëparshëm

 1. Dori (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosjeprivilegjeriemrime)
 2. Eagleal (diskutimetredaktimetbllokimembrojtjegrisjezhvendosjeprivilegjeriemrime) (Për shkak se ka qenë jo-aktiv në 2 vitet e fundit, rregull i ri në të gjitha wikit e Wikimedias.)


Shikoni edhe